Ļaunums un kā pret to cīnīties? Sludina Mārcis Jencītis. 16.04.2017.Katrā cilvēkā mīt ļaunums – arī jaunpiedzimušos kristiešos, kas apmeklē draudzi. Ļaunums ir viss, kas ir ārpus Dieva likumiem un tādēļ viena no lietām, kas samazina ļaunumu, ir likums un noteikumi, kas aizliedz darīt ļaunu. Arī draudzē, kur nebūs konkrētu noteikumu, izplatīsies ļaunums, jo cilvēki darīs to, kas katram ienāk prātā. Lai stātos ļaunumam pretī, ir nepieciešams pieņemt Jēzu Kristu par savu Glābēju un ļaut Dievam sevi mainīt caur personīgām attiecībām ar Dievu. Ir jāapmeklē draudze, kur māca Dieva likumus, jādzīvo svēta dzīve, jāstāsta citiem par Jēzu Kristu un jāaizstāv sevi un citus ar visiem likumīgajiem līdzekļiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *